Når kvalitet gjelder


Arild Lund holder til i Trysil og har mer enn 40 års erfaring
fra ledende ingeniørarbeider i privat og offentlig virksomhet.

Godkjent bygg- og tømmermester.


Sentral godkjenning i Direktoratet For Byggkvalitet:

SØK, PRO, UTF og KONT.
 • Taksering (medlem i NITO Takst):

  Hus, hytte, landbruk, verdivurdering, skade og skjønn
 • Energimerking:

  Krav til energimerking av hus/leiligheter over 50 m2
 • Bygg:

  Byggesøknader, prosjektstyring og tilstandsrapporter
 • Infiltrasjonsanlegg:

  Prosjektering av kloakkanlegg