Bygg og eiendom

  • Prosjektstyring
  • Prosjektering
  • Tegninger
  • Byggeteknikk
  • Byggekontroll
  • Byggesøknad
  • Byggeledelse

Går du med byggeplaner? For de fleste kan dette fortone seg som en problematisk oppgave, med en jungel av lover og regler som skal følges, og ofte med det resultat at en har lyst til å gi opp før en kommer i gang. Arild Lund, er total leverandør på dette området. Vi tar oss av byggesøknaden, fradeling og sørger for nødvendige godkjenninger. Har du fått avslag i din sak, ytes bistand.

Myndighetene stiller stadig økende krav til kompetanse, dokumentasjoner m.m. for alle typer virksomheter. Dette har Arild Lund tatt konsekvensen av gjennom systematisk spesialisering og kompetanseheving innen disse fagfeltene.

Har de fått problemer med entreprenør eller myndighet. Er bygget ikke oppført som avtalt, bistår vi med kompetanse og rådgivning for at saken blir løst.

Vi tilbyr derfor følgende basistjenester:

Byggeteknikk

Vi prosjekterer og utfører detaljtegninger som er iht. dagens krav og lover, slik at riktig byggeteknikk utøves.

Byggemapper

Lager komplette byggemapper for at riktig rapportering på byggeplassen blir ivaretatt mot myndigheter.

Byggekontroll m/oppfølging

Føre kontroll under oppføring av bygget, slik at du som bygger faktisk får det som er avtalt med entreprenøren og at detaljer og utførelse blir ivaretatt. Rapporter blir skrevet for hver kontroll.

Prosjektstyring

Styre hele prosjekter fra A - Å.

Etterkontroll i tilfelle byggeslurv
Etterkontroll av oppsatte bygninger med tanke på U-verdi, fundamentering og utførelse.

Tegninger

Utfører tegninger etter kundens ønsker. Nybygg, tilbygg og hytter

Reguleringsplaner

Utfører alle nødvendige papirer for regulering av aråtomt til utbygningsplaner.
Utfører også seksjonering av bygg, tomtedeling, utstikking av tomter og landmåling.