Kloakk-/infiltrasjonsanlegg

Godkjent av Direktoratet For Byggkvalitet for å utføre tester av grunnforhold og prosjektere infiltrasjonsanlegg.

11.jpg

Utslipp av kloakk og gråvann er søknadspliktig.

Det skal tas jordprøve og bestemmes infiltrasjonsareal for hvert enkelt anlegg.

Utfører:

  • Alt fra jordprøve til komplett søknad.
  • Prosjektering for rehabilitering av eksisterende anlegg.
  • Prosjektering av nyanlegg
  • Utfører søknad
  • Sentralgodkjent for hele landet.

Hus og hytteeiere ønsker at naturen rundt eiendommen er fri for forurensninger. Badevannskvalitet i bekker, elver, vann og i sjøen anses av de fleste som en forutsetning. Hytteeiere forventer også rent drikkevannet i hytteområder.

Kravene til sanitær standard i hus og hytter har økt de siste 10 - 20 årene. Dette betyr at utslipp av forurenset vann er økende. Undersøkelser har vist at utslippene av forurensningsstoffer er store der bade- og vaskevann (gråvann) ledes ut i naturen uten tilfredsstillende rensing.

Et stort ønske er å ha et sanitært anlegg i hus og hytter, slik at man kan dusje (utslipp gråvann). Dette krever jordprøve og er søknadspliktig.