Produkter

Takst (medlem i NITO Takst):

Verditaksering:

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

Taksering av fritidseiendommer / hytter utføres som verdi- og lånetakst

Verdivurdering:

Verdivurdering er et enklere oppsett enn takst. Denne vurderer markedsverdien eiendommen/boligen slik den fremstår. Dette blir ofte brukt ved refinansiering, arv, skifte m.m.

Skadetakst:

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.

Byggesøknad:

Vi utfører komplette byggesøknader.

Tilstandsrapport:

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Tegninger:

Utfører alle typer tegneoppdrag.
Fra skisser til ferdige tegninger.

Infiltrasjonsanlegg:

Godkjent av Direktoratet For Byggkvalitet for å utføre tester av grunnforhold og prosjektere
kloakkanlegg.
Utfører:

  • Alt fra jordprøve til komplett søknad.
  • Prosjektering for rehabilitering av eksisterende anlegg.
  • Prosjektering av nyanlegg og rehabilitering (gamle anlegg)
  • Utfører søknad
  • Sentral godkjent for hele landet.